Розкриття інформацію про ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС» ТОВ «КИТ ГРУП» І КОМПАНІЯ» як надавача фінансових послуг

1) Відомості про найменування:
повне найменування надавача фінансових послуг відповідно до його установчих документів та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр)скорочене найменування ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС» ТОВ «КИТ ГРУП» І КОМПАНІЯ»  

 

ПТ «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС»

комерційне (фірмове) найменування надавача фінансових послуг відповідно до його установчих документів (за наявності) Комерційне (фірмове) найменування установчими документами не передбачено.
2) інформацію про торговельні марки (знаки для товарів і послуг), які використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових послуг, шляхом розміщення на власному вебсайті наявного зображення позначень, які є об’єктом торговельної марки, свідоцтва про реєстрацію/заявки на торговельну марку (знак для товарів та послуг) (за наявності) або документів, які підтверджують наявність інших правових підстав використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг) Торговельна марка використовується на підставі Ліцензійного договору №2023-2-ТМ про надання дозволу на використання об’єкта права інтелектуальної власності (знака для товарів та послуг) від 19.09.2023 року
3) відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі:
дата та номер запису про державну реєстрацію юридичної особи 30.01.2014 р., 1 480 102 0000 060090 
ідентифікаційний код юридичної особи 39074991
4) відомості про місцезнаходження:
місцезнаходження відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру із зазначенням поштового індексу, області, району, населеного пункту, району населеного пункту (за наявності), вулиці, номера будинку, номера корпусу (за наявності), номера офісу (квартири) (за наявності) Україна, 61003, Харківська область, місто Харків, вулиця Кооперативна, будинок 6/8, кімната 302
фактична адреса місця провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, якщо місцезнаходження надавача фінансових послуг не збігається з місцем провадження такої діяльності, із зазначенням поштового індексу, області, району, населеного пункту, району населеного пункту (за наявності), вулиці, номера будинку, номера корпусу (за наявності), номера офісу (квартири) (за наявності) Україна, 61003, Харківська область, місто Харків, вулиця Кооперативна, будинок 6/8, кімната 302
5) відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ/Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги
інформація про дату та номер рішення про внесення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ 03.06.2014 №1677 
розміщення копії свідоцтва про реєстрацію надавача фінансових послуг Копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи – ПТ «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС»
6) перелік власних вебсайтів надавача фінансових послуг, які використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових послуг та на яких здійснюється інформування про умови та порядок діяльності надавача фінансових послуг, умови та порядок надання ним фінансових послуг, а також обслуговування клієнтівЕлектронна пошта: https://kit-lombard.in.ua  

 

 

 

[email protected]

 

7) перелік фінансових послуг, на надання яких має право надавач фінансових послуг, із зазначенням назв ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, дати рішення про видачу ліцензії 1) Ліцензія на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбардом, Рішення Нацкомфінпослуг №2479 від 21.08.2014 р.26.01.2017 р. Розпорядженням Нацкомфінпослуг №163 «Про переоформлення деяким фінансовим установам діючих ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню» ліцензія була переоформлена на ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту
— чинна, безстрокова.
8) перелік осіб, які надають посередницькі послуги (якщо фінансова послуга надається за участю посередників) Фінансові послуги надаються без залучення осіб, які надають посередницькі послуги.
9) інформацію про умови та порядок надання фінансових послуг Правила надання фінансових послуг (в редакції від 24.12.2021 року).
10) відомості про режим робочого часу надавача фінансових послуг, протягом якого здійснюється надання відповідних видів фінансових послуг, а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви; Понеділок – п’ятниця: з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00)Субота – неділя – вихідні дні.
11) перелік відокремлених підрозділів надавача фінансових послуг (далі – відокремлені підрозділи) Перелік відокремлених підрозділів
12) відомості про порушення провадження в справі про банкрутство, застосування процедури санації надавача фінансових послуг із зазначенням інформації про факт порушення справи про банкрутство надавача фінансових послуг, відкриття процедури санації надавача фінансових послуг, дати порушення справи про банкрутство, дати відкриття процедури санації надавача фінансових послуг та найменування суду, який постановив відповідну ухвалу Провадження в справі про банкрутство щодо ПТ «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС» не порушувались, процедури санації не застосовувались.
13) відомості про початок процедури ліквідації надавача фінансових послуг із зазначенням дати прийняття рішення про відкриття ліквідаційної процедури надавача фінансових послуг та найменування органу надавача фінансових послуг або суду, який прийняв відповідне рішення Рішення про відкриття ліквідаційної процедури ПТ «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС» не приймалися.
14) річна фінансова та консолідована фінансову звітність Річна звітність та аудиторський звіт за 2022 рік.Річна звітність та аудиторський звіт за 2021 рік.Річна звітність та аудиторський звіт за 2020 рік.
15) інша інформація про надавача фінансових послуг, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України. Розмір статутного капіталу 6 747 700,00 гривень.Річна фінансова та консолідована фінансова звітність розкрита вище. З основними показниками діяльності ПТ «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС» з надання фінансових послуг, зокрема щодо обсягу наданих фінансових послуг, зобов’язань, активів, капіталу, даних про фінансові результати діяльності та іншими показниками звітності можна ознайомитись на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

 

16) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу надавача фінансових послуг шляхом розміщення Наглядова рада ПТ «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС» не створювалася.Виконавчий орган – директор Ткаченко Іван Сергійович
17) структура власності надавача фінансових послуг Структура власності станом на 19.09.2023 року.Структура власності станом на 14.09.2023 року.Структура власності станом на 05.08.2023 року.

Структура власності станом на 31.01.2022 року.

18) Правила надання фінансових послуг та примірні договори Правила надання фінансових послуг ти примірний договір (в редакції від 24.12.2021 року).
19) Інформація про умови та порядок надання фінансових послуг.Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти). ПТ «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС»  укладає договори про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду.
Розмір процентів за користування кредитом, визначений згідно Договору, що укладено на певних умовах з конкретним позичальником є не змінний протягом всього строку дії такого Договору.
Позичальник має право в будь-який момент відмовитись/розірвати/припинити, укладений ним, Договір про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду за умови повернення суми кредиту та сплати процентів за користування Кредитом, виходячи з фактичного строку користування Кредитом, але в будь-якому випадку мінімальним строком користування кредитом є один календарний день.
Зміни до Договору вносяться шляхом укладення доповнень або викладення Договору/Специфікації в новій редакції.
Для кожного відокремленого підрозділу встановлюється конкретний розмір процентних ставок, цін, що діють у відповідний період. Вищенаведені документи, розміщуються у кожному ломбардному відділені в куточку споживача.

 

МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ ПРАВ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПРОЦЕСІ НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ:

Урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства та внутрішніх нормативних актів Товариства.

Порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги передбачає:
1. Вирішення спірних питань шляхом проведення переговорів з відповідальними співробітниками Ломбарду.
2. Звернення клієнта зі скаргою/заявою за адресою місцезнаходження Товариства, на електронну пошту Товариства.
3. Звернення до уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав.
4. Звернення до суду у порядку передбаченому чинним законодавством.

Порядок розгляду звернень

Товариство розглядає звернення клієнтів у порядку передбаченому Законом України «Про звернення громадян».
Термін розгляду звернення – не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п’яти днів.

Адреса місцезнаходження, телефону, електронної пошти фінансової установи, за якими приймаються скарги, звернення, а також повідомлення споживачів та інших осіб про належність до захищеної категорії, відповідно до п. 62 Розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування»:
Місцезнаходження: Україна, 61003, Харківська область, місто Харків, вулиця Кооперативна, будинок 6/8, кімната 302

Телефон: + (057) 717 67 57
Адреса електронної пошти[email protected]

Споживач фінансових послуг має право звернутися зі скаргою для позасудового розгляду до органів:
Національний банк України
Онлайн-Форма  https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals      на веб-сайті. Для електронного звернення: [email protected] (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ)
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601
Телефон: 0 800 505 240; Понеділок – Четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 – 16:45
Запис на особистий прийом: через онлайн-форму https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals       або за телефоном: 0 800 505 240
Громадська приймальня: вул. Інститутська, 12, м. Київ, кімн. 24
Розділ “Захист прав споживачів” на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба)
01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Телефон: (044) 279 12 70
Цілодобова Гаряча лінія (Call-центр): (044) 364 77 80, (050) 230 04 28
Електронна пошта: [email protected]

Нормативні акти, якими передбачено захист прав споживачів фінансових послуг:
Закон України “Про захист прав споживачів”
Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”

ОРГАН, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ:

Національний банк України (НБУ)
Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Телефон: 0 800 505240
Понеділок – Четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45
Громадська приймальня: вул. Інститутська, 12, кімн. 24
Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ
https://kis.bank.gov.ua/

ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ:

ТОВАРИСТВО НЕ ЗАЛУЧАЄ КОЛЕКТОРСЬКІ КОМПАНІЇ ДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ.

ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ З ПОЗИЧАЛЬНИКАМИ ПРИ ВРЕГУЛЮВАННІ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ (ВИМОГИ ЩОДО ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ):

Порядок

ПОВІДОМЛЕННЯ КРЕДИТОДАВЦЯ, НОВОГО КРЕДИТОРА ПРО ТЕ, ЩО ІНТЕРЕСИ ПОЗИЧАЛЬНИКА ПРИ ВРЕГУЛЮВАННІ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПРЕДСТАВЛЯЄ ЙОГО УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК:

Позичальник зобов’язаний письмово повідомити Товариство/Нового кредитора про те, що його інтереси при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник, а також надати наступний пакет документів:

1.Оригінал або належним чином завірену копію довіреності, засвідченої нотаріально щодо представництва інтересів позичальника його уповноваженим представником (якщо представником є фізична особа (не адвокат) або документи, які у встановленому чинним законодавством порядку підтверджують повноваження адвоката як представника (якщо представником є адвокат).

2. Копії паспорту (всіх сторінок із відмітками) та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) позичальника та уповноваженого представника. У випадку наявності ID-картки в обов’язковому порядку надається витяг з Єдиного державного демографічного реєстру за Формою, встановленою чинним законодавством України.

ПОРЯДОК ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО НАДАННЯ ЛОМБАРДОМ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТА ЗАКЛАДУ МАЙНА ДО ЛОМБАРДУ:

Товариство, згідно чинного законодавства та відповідно до умов договору про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду, має право без згоди позичальника відступити своє право вимоги за договором, як повністю, так і частково.
Відступлення права вимоги за договором здійснюється відповідно до норм цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування».
Товариство, у разі відступлення права вимоги за договором новому кредитору, повідомляє позичальника у строки та у спосіб, визначені законом про такий факт, та про передачу персональних даних позичальника, а також надати інформацію про нового кредитора відповідно до вимог.
У разі відступлення Товариством права вимоги за договором, новий кредитор набуває усі права та обов’язки Товариства за договором про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду у повному обсязі або в частині.
Договором про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду передбачено, що Кредитодавець протягом 10 робочих днів зобов’язаний повідомити позичальника про відступлення права вимоги новому кредитору та про передачу йому персональних даних позичальника.

УМОВИ, ЗА ЯКИХ ТОВАРИСТВО РОЗПОЧИНАЄ ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЗДІЙСНЮЄ ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО НАДАННЯ ЛОМБАРДОМ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТА ЗАКЛАДУ МАЙНА ДО ЛОМБАРДУ НОВОМУ КРЕДИТОДАВЦЮ:

Відповідно до норм чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства, а також на підставі укладеного між позичальником та Товариством договору про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду, Товариство має право:

– розпочати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості починаючи з першого дня виникнення прострочення виконання грошового зобов’язання;
– у будь-який момент незалежно від наявності простроченої заборгованості за договором, без згоди позичальника, відступити право вимоги за договором. Товариство інформує позичальника про таке відступлення згідно норм чинного законодавства.

ПОРЯДОК І СПОСОБИ ПОГАШЕННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ:

Погашення простроченої заборгованості за договором про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду здійснюється в порядку та у строки, що визначені умовами договору, укладеного між Товариством і позичальником

Позичальникам доступні наступні способи погашення заборгованості:
– готівкою через касу відділень (відокремлених підрозділів) Товариства;
– через термінали самообслуговування: City24, 2Click, EasyPay;
– у безготівковій формі за допомогою банківських ПОС-терміналів у відділеннях (відокремлених підрозділах) Товариства.
Для оплати послуг безготівковим способом можна використовувати платіжні картки українських банків або іноземних банків Платіжних систем Visa/Master Card за умови, якщо оплата послуг в Україні дозволена банком-емітентом.

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

При наданні фінансових послуг Товариство не застосовує компенсаційні схеми, створення гарантійних фондів для видів фінансових послуг, які надаються Товариством, чинним законодавством України не передбачено.
Однак, слід відзначити, що Кредитодавець/Заставодержатель несе перед Позичальником/Заставодавцем відповідальність у розмірі оцінної вартості переданого під заставу предмету закладу. При цьому ризики втрати або пошкодження предмета закладу застраховано за рахунок Кредитодавця/Заставодержателя.

ПРО КОМПАНІЮ

Ломбард «КІТ ГРУП» — з 2013 року надає кредити під заставу майна. Наша мережа є 15 відділеннями в Харкові і Харківському регіоні.

Ми постаралися створити максимально комфортні і вигідні для Вас умови. У нашому ломбарді можна швидко отримати грошові кошти під заставу ювелірних виробів і виробів з хутра; побутової техніки і мобільних пристроїв; будівельних електроінструментів і спортивного інвентаря; годинника відомих світових брендів і виробів старовини; автотранспорту і багато чого іншого.

ЧОМУ САМЕ МИ?

 • 5 років є надійним фінансовим партнером;
 • Надаємо різні програми кредитування;
 • Надаємо гнучкі і прозорі умови;
 • Зручне розташування відділень (карта відділень);
 • Гарантуємо конфіденційність будь-яких угод;
 • Проводимо безкоштовну експертизу і оцінку;
 • Низькі фіксовані відсотки;
 • Швидке оформлення кредиту від 5 хвилин.

ПЕРЕВАГИ РОБОТИ З ЛОМБАРДОМ “КІТ ГРУП”

 • В якості запоруки ми приймаємо вироби із золота і срібла, а також різні види мобільної і побутової техніки, будівельної техніки, спортивного інвентаря і предметів розкоші;
 • Вигідні відсотки по кредиту;
 • У нашому Ломбарді відсутні додаткові платежі за оцінку запоруки;
 • Максимальна оцінка Вашої запоруки;
 • Нарахування відсотків по кредиту відбувається ТІЛЬКИ за фактичні дні користування позикою;
 • Відсутність додаткових заяв і узгоджень при достроковому поверненні позики, заявок на викуп майна;
 • Програма лояльності для постійних клієнтів;
 • Строга конфіденційність угоди, обмежений доступ сторонніх осіб при здійсненні операцій;
 • Зручні місцерозташування відділень Ломбарду «КІТ ГРУП».

Наш девіз — «Фінансова стабільність у будь-який час»! І він дійсно краще всього характеризує роботу нашої компанії.
З повагою, компанія «КІТ Груп».
Інформація про ломбард і фінансова звітність